Rakúsko-uhorské delostrelectvo pri obci Volica v roku 1915.

Pohľad na mesto Medzilaborce na prelome rokov 1914 a 1915.

Ruskí vojaci počas presunu v Karpatoch na prelome rokov 1914 a 1915.

Ruskí vojaci na moste v Medzilaborciach.

05 VII 21

Slávnostné otvorenie expozície Karpatský front - Medzilaborce 1914/1915

03 VII 21

Posviacka vojnového cintorína Medzilaborce č. III „Delo“

20 X 20

Práce na expozícii sa blížia do finále